Udržitelný rozvoj vzniká v přítomném okamžiku

ČÍST VÍCE
foto_epre_mesto

EP Real Estate připravuje nemovitý majetek společností skupiny EPCG/EPH k následné transformaci.

Od roku 2019 nachází další potenciál území, budov i technologických zařízení, které skupina vlastní, tak, aby vnitřní hodnota nemovitostí rostla a tyto nadále obohacovaly daný region.

Akviziční příležitosti se však zdaleka neomezují jen na transformaci původních provozů.

EP Real Estate při vyhledávání životaschopných řešení přímo navazuje na filosofii udržitelnosti celé skupiny.