Kdo jsme

Tváře a struktura společnosti

Jiri_Novacek_56818

Jiří Nováček

Strategie

„Každé téma, které se v rámci EPH objeví, je potenciální investiční výzvou. Nemovitostní rozvoj a zhodnocení assetu takovouto příležitostí z mého pohledu jednoznačně je, a to s mnoha přesahy nejen v čistě obchodním slova smyslu.“

Jana_Cejpkova_18645

Jana Cejpková

Finance

„EPRE má jistou výhodu v tom, že může čerpat ze zkušeností EPH za posledních deset let. Máme tedy dobrou představu, jak s majetkem například stávající energetiky nakládat. Do EPH pak přinášíme pohled na nemovitosti, kterého by jednotlivé společnosti samy nemohly dosáhnout. Je to dobrá zpráva nejen pro ně, ale také pro akcionáře.“

Vladimir_Zidlicky_22878

Vladimír Židlický

Veřejné vztahy & Regulace

„Úspěch obchodní příležitosti je podmíněn schopností společnosti postupně formovat kultivovanou koncepci ve spolupráci s veřejnými i obchodními partnery tak, aby bylo možné obhájit výsledný kompromis i vizi do budoucna.“