Zájmová území

Životaschopná budoucnost je
průsečíkem příležitosti, vize a odpovědnosti.

V pokročilé a realizační fázi se nacházejí projekty v domovské České republice. Předmětem dalších úvah jsou země, kde již byla identifikována příležitost v existujících lokalitách. Potenciál je však ve všech zemích, kde EPH působí.

potenciál
13 700 000 m2 území

TISKOVÉ ZPRÁVY