Hodnoty
Společnosti

Odpovědnost

Chráníme a rozvíjíme výjimečné hodnoty našich akvizic, ctíme pravidla do budoucnosti hledícího urbanismu.

Usilujeme o nutnou citlivost vůči vývoji lidského poznání i způsobu života.

Podpora

U jednotlivých projektů nacházíme nové perspektivy společenské prospěšnosti.

Emoce

Emoce je autentický zájem a na ní stavíme.

Respekt

Nasloucháme potřebám zástupců všech skupin veřejnosti a vážíme si původní myšlenky jednotlivce.

Veřejný zájem chápeme jako soubor úhlů pohledu, jako prolnutí chráněných hodnot a práv účastníků veřejného života, nikoli jako zájem čistě individuální či definovaný nejhlasitější nebo nejsilnější skupinou osob s jedním názorem.

A Udržitelnost

Kultivovaná správa území, tedy šetrný rozvoj svěřeného majetku a technologií je posláním, které završuje proces využití a rekultivace území skupinou EPCG/EPH.