Realitní divize EPH byla vyčleněna ze skupiny, nově je součástí mateřské EP Corporate Group

Zpět do v Tiskové zprávy

Společnost EP Real Estate, která spravuje nemovitý majetek Energetického a průmyslového holdingu (EPH), je od 1.1.2023 součástí mateřské skupiny EP Corporate Group.

EP Corporate Group nyní drží 56% EP Real Estate. Zbylých 44% je pod kontrolou J&T CAPITAL PARTNERS. Jde tedy o stejné majetkové uspořádání, jako například u společností EPH (energetika) či EC Investments (e-commerce a retail).

V rámci skupiny EPH byla EP Real Estate prvotně dedikována role správce non-core nemovitého majetku. Tato role se postupně vyvinula do přípravy transformačních projektů, kterými je objevován potenciál území, jejichž energeticko-průmyslové využití se vyčerpalo. A to jak z prvotně svěřeného portfolia ze strany EPH, tak i nově identifikovaných a akvírovaných území,“ říká Jiří NováčekCEO a místopředseda představenstva EPRE. „Tím došlo k emancipaci činnosti EP Real Estate, která se procesem formálního přeřazení z dceřiné pozice do pozice sesterské završuje,“ dodal Nováček.

Součástí EP Corporate Group je ještě 50% podíl ve společnosti Czech Media Invest (CMI), která se zaměřuje na akvizice a řízení mediálních aktiv v regionu střední a západní Evropy a 50% podíl ve firmě SUPRATUC 2020, což je společný podnik s přední španělskou maloobchodní skupinou Eroski. Skupina EP Corporate Group založila nadaci, která rozděluje ročně minimálně 250 milionů Kč na charitativní projekty, zejména na pomoc rodinám, které ztratily jednoho či oba živitele a osaměle žijící seniory. Aktuálně pomáhá i ukrajinským uprchlíkům.

89,3% EP Corporate Group drží Daniel Křetínský, zbylých 10,7% pak skupina manažerů EPH.