Česká republika je naší přirozenou domovskou základnou, z níž se koordinují a řídí zájmy všech entit EPH.

V Praze již rozvíjíme síť různorodých lokalit, které jsou připraveny nalézt svůj nový účel. Prahu vnímáme jako archetyp historického evropského města, jehož rozvoj je nezbytný, zároveň však klade nemalé nároky na investora v otázce citlivého zachování hodnot pro budoucí generace. Spravujeme nemovitostní aktiva zejména z teplárenské, administrativní a sportovní činnosti EPH. Na transformovaných územích plánujeme uskutečnit nové projekty rezidenčního, volnočasového, kancelářského a pobytového charakteru.

V celé České republice sledujeme a vyhledáváme investiční příležitosti v perspektivních lokalitách měst i regionů.

Zpět do v Zájmová území

Tiskové zprávy