EPH v Německu postupně zefektivňuje činnost velkých elektrárenských celků, které díky této modernizaci provozu disponují rozlehlým, nevyužitým územím v odlehlejších lokalitách mimo městskou zástavbu. Důkladně vyčištěné areály mohou v budoucnu najít zcela nová uplatnění.

Výsledkem spolupráce našich kolegů v Německu a místních orgánů na rekultivaci původních důlních celků vznikají jezera, která v některých případech mohou sloužit jako místa pro rekreaci. S ohledem na přiměřenou odlehlost a vynikající polohu v rámci střední Evropy mohou být areály využity také pro logistiku, průmyslovou výrobu nebo jako obnovitelné zdroje energie.

Zpět do v Zájmová území

Tiskové zprávy