Výměníkové stanice a provozní areály k pronájmu i rozvoji

Zpět do v Tiskové zprávy

EP Real Estate převzala do správy a ke konsolidaci další bývalé či redukované teplárenské provozy k jejich prozatímnímu pronájmu a následné revitalizaci a rozvoji.

Společnost EP Real Estate, a. s., prostřednictvím spřízněných společností skupiny EPH v roce 2020 převzala do správy další části sítě výměníkových stanic a několika rozsáhlejších areálů v různých částech hl. města Prahy jako soubor nemovitostí původně plně využívaný pro účely teplárenských provozů.

Na předmětných pozemcích je aktivním účastníkem veřejné debaty, ať už se jedná o budoucí produkční zónu Malešice na území MČ Praha 10, předpokládanou připravovaným pražským Metropolitním plánem, či Studii okolí stanice metra D – Libuš, zadanou Městskou částí Praha 12.

EP Real Estate tento soubor v současné době připravuje k dalšímu využití či rozvoji, ať už formou jeho postupné konsolidace a nabídky na trhu prostřednictvím svého pronájmového webu, anebo v návaznosti na veřejné koncepce a veřejné studie jako rozvojové příležitosti k revitalizaci často zanedbaných areálů a objektů, jejichž původní využití pro teplárenské účely již delší dobu neplní svůj účel, a to zejména z důvodu efektivnějších a prostorově méně náročných teplárenských provozů a technologií.