Otevíráme průchod Partyzánská – Výstaviště – Stromovka

Zpět do v Tiskové zprávy

Praha 7 a EP Real Estate otevírají průchod bývalým areálem Pražské teplárenské zajišťující kratší a zelenější cestu pěším i cyklistům směrem od Nádraží Holešovice do Stromovky.

Dne 2. 8. 2021 Městská část Praha 7 za účasti starosty Prahy 7 Jana Čižinského a místostarostky Prahy 7 Lenky Burgerové, která je rovněž původním autorem a hybatelem myšlenky, otevřela průchod Partyzánská – Výstaviště – Stromovka.

Společnost EP Real Estate, a. s., na návrh a ve spolupráci s Městskou částí Praha 7, poskytla veřejnosti k užívání část svých holešovických pozemků v bývalém areálu Pražské teplárenské a realizovala rovněž nezbytné úpravy tohoto prostoru pro účely zkvalitnění pěšího a cyklistického propojení mezi Nádražím Holešovice a Stromovkou.

Máme radost, že se tento záměr Městské části zdařil a že jsme k němu mohli přispět jak pozemkem a finanční podporou, tak spoluprací při jeho přípravě. Společně jsme tak umožnili rychlejší pohyb směrem k volnočasovým aktivitám na Výstavišti, ve Stromovce i na březích Vltavy. Zároveň jsme našim sousedům i dalším návštěvníkům otevřeli sympatičtější pohledy na areál v jeho zadní části, kde mohou vidět především historickou elektrárnu s posledním původním po povodních dochovaným komínem – elektrárna byla ve své době druhou největší elektrárnou v Rakousku-Uhersku, za První republiky upravenou na teplárnu, která již při výstavbě svým moderním pojetím funkčních pásem umožňovala velmi efektivní součinnost svých provozů i systematického a moderního rozšiřování kapacit v duchu nastupujícího 20. století.

Pevně věříme, že tento krok je první vlaštovkou směrem k přetvoření zastaralého monofunkčního brownfieldu na moderní polyfunkční prostor a organickou součást širšího města. Tento náš nový průchod je otevřen celoročně od 7:00 ráno, uzavírán bude dle roční doby vždy před setměním. Péči o průchod bude zajišťovat správní a úklidová firma sedmé městské části 7U, s. r. o. 

Více o záměru se můžete dozvědět zde.