Oznámení společnosti

Oznámení společnosti

Informace pro akcionáře, VH, zprávy, závěrky atd.

1. 3. 2021

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání

14. 12. 2021

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné společnosti EP Real Estate, a.s., IČ: 051 97 155, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21696 (dále jen “Společnost”)
V souladu s § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost oznamuje, že jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady dne 29. 1. 2019 rozhodl o přeměně všech akcií Společnosti, tj. 4.139.958 (čtyři miliony sto třicet devět tisíc devět set padesát osm) zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10 Kč (deset korun českých), na kmenové akcie v listinné podobě. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Petrem Šedivým, notářem se sídlem v Brně, notářský zápis, č. NZ 75/2019, N 64/2019.

Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s.

27. 9. 2018

Informace o výplatě protiplnění

11. 9. 2018

Oznámení o přijetí usnesení VH

3. 8. 2018

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 5. září 2018 v 14:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře v sídle společnosti Pražská teplárenská, a.s.

25. 5. 2018

Pozvánka na valnou hromadu

PTRE Účetní závěrka 2017

PTRE Zpráva o vztazích 2017

PTRE Zpráva představenstva 2017

Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28. června 2018 v 14:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře v sídle společnosti PT Real Estate, a.s.

26. 5. 2017

Pozvánka na valnou hromadu

Účetní uzávěrka 2016

Konsolidovaná účetní uzávěrka 2016

Zpráva o vztazích 2016

Zpráva představenstva 2016

Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30. června 2017 v 10:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře v sídle společnosti PT Real Estate, a.s.

21. 1. 2017

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 2. března 2017 v 11:00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře v sídle společnosti PT Real Estate, a.s. na adrese Praha 7, Partyzánská 1/7.

Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií společnosti PT Real Estate, a.s.